text.skipToContent text.skipToNavigation

Dodano do koszyka

Zestaw Vibrance Box & 1 bilet na szkolenie BE PRO… & MORE!

Nr IDH 2686187

ZESTAW VIBRANCE BOX & 1 BILET NA SZKOLENIE BE PRO… & MORE! Zestaw Vibrance Box & BE PRO… & MORE zawiera 1-osobowy bilet na wydarzenie BE PRO… & MORE – ekskluzywny pokaz Look & Learn z Danilo Bozicem z USA i Alicją Glos-Krawczyk z Akademii Fryzjerskiej GAAK oraz zestaw Vibrance Box, w skład którego wchodzą produkty: • 1 Deweloper 1,9% IGORA VIBRANCE • 4 różne, NOWE odcienie IGORA VIBRANCE wybrane przez stylistę Schwarzkopf Professional. UWAGA: zakupiony VIBRANCE BOX będzie do odbioru podczas wydarzenia BE PRO…& MORE w dniu 4 marca 2024 w rejestracji. Warunki dotyczące zakupu i udziału w szkoleniu „BE PRO…& MORE” określa regulamin znajdujący się niżej w sekcji „Poradniki i instrukcje” lub na stronie https://beproandmore.my.canva.site/regulamin. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią. Zakup Vibrance BOX & BE PRO… & MORE jest równoznaczny z akceptacją postanowień zawartych w tym dokumencie. Dokonując zakupu zestawu Vibrance Box * BE PRO… & MORE wyrażam zgodę na przeprowadzenie szkolenia „BE PRO…& MORE” przez Henkel przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy utraty prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą przeprowadzenia Szkolenia przez Henkel* *oświadczenie dotyczy wyłącznie osób fizycznych, o których mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta.

Szczegóły produktu

BE PRO...&MORE! DO ZOBACZENIA 4 MARCA W WARSZAWIE!

NARZĘDZIA SALONOWE Nasze portfolio narzędzi dla salonów zostało starannie wyselekcjonowane i stworzone z pomocą ekspertów z dziedziny fryzjerstwa. Dokładnie opracowane projekty naszych narzędzi pozwalają zaspokoić codzienne potrzeby salonów, a fryzjerzy mogą wyrażać swoją kreatywność bez ograniczeń. Tworząc nasze narzędzia zwracamy uwagę na to, aby miały wspólną zasadę: upraszczają codzienne życie w salonie i zmieniają sposób pracy.

Najważniejsze korzyści

 • 4 MARCA 2024 WARSZAWA
 • GDZIE: STUDIO TĘCZA, ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793, Warszawa
 • AGENDA: 12:00 – 14:00 Look & Learn z Danilo Bozic, USA 14:00 – 15:00 – Lunch 15:00 – 16:30 – Look & Learn z Alicją Glos-Krawczyk, Akademia Fryzjerska GAAK 16:30 – 17:15 – Look & Learn Festiwalowe Stylizacje - styliści SKP 17:15 – 17:30 – Pokaz 17:30 - 18:30 – Networking
 • REGULAMIN: https://tiny.pl/cb8hn

Technologia

IGORA VIBRANCE to demi-permanentna koloryzacja oferująca rozwiązania, które pokocha każdy fryzjer. • WIĘCEJ możliwości usług dla wszystkich rodzajów włosów*, dla pełnej elastyczności. • WIĘCEJ naturalnych & pastelowych odcieni* dopełniających istniejące portfolio. • WIĘCEJ pielęgnacji dla wszystkich koloryzacji blond* dzięki Zintegrowanej Technologii Bonding minimalizującej ryzyko uszkodzeń włosów. • WIĘCEJ opakowań z materiałów z recyklingu* plastik i papier wykorzystywany do produkcji opakowań pochodzą z recyklingu oraz zostały zaprojektowane tak, aby w pełni nadawały się do recyklingu.** • NIEZMIENNE zaufane działanie z kultową formułą z Nawilżającym Kompleksem Ochronnym, zapewniającym większy połysk i lepszą pielęgnację. *w porównaniu do poprzedniej odsłony IGORA VIBRANCE **recykling wymaga lokalnych możliwości recyklingu i utylizacji w strumieniu recyklingu. Sprawdź lokalne możliwości

 • EAN/GTIN

  4045787695311

 • Marka

  SKP Pro Services (P) - SB

 • Wymiary produktu

  Wysokość 54 mm
  Szerokość 224 mm
  Głębokość 372 mm

 • Waga produktu

  0.792 kg

 • Składniki

  -

Poradniki i instrukcje

BE PRO...&MORE! DO ZOBACZENIA 4 MARCA W WARSZAWIE!

Sposób użycia

UWAGA: VIBRANCE BOX będzie dostępny do odbioru podczas wydarzenia BE PRO…& MORE w dniu 4 marca 2024 w rejestracji. REGULAMIN dostępny pod tym adresem: https://tiny.pl/cb8hn

Ostrzeżenia

REGULAMIN „BE PRO… & MORE” Niniejszy Regulamin „BE PRO… & MORE” (dalej: „Regulamin”) określa zasady zakupu i udziału w szkoleniu „BE PRO… & MORE”. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 1. Definicje Użyte przez nas pojęcia mają następujące znaczenie: 1.1. Bilet – potwierdzenie prawa Kupującego do udziału w Szkoleniu. 1.2. eSklep – Sklep internetowy Beauty Care Professional B2B eShop prowadzony przez Henkel pod adresem: https://shop.schwarzkopf-professional.pl. 1.3. Kupujący – „Kupujący” lub „Użytkownik” w rozumieniu pkt. 1.3. Regulaminu eSklepu. 1.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.). 1.5. Henkel – HENKEL POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, adres e-mail: schwarzkopf.professional.pl@henkel.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567666, posiadająca NIP: 5252624369, posiadająca numer REGON: 36207726100000, o kapitale zakładowym w wysokości 65 700 000,00 zł. 1.6. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://shop.schwarzkopf-professional.pl/pl/DataProtectionStatement, zawierający informacje o tym, jakie dane będą zbierane przez podmioty przetwarzające dane i jak będą wykorzystywane w ramach eSklepu. 1.7. Regulamin eSklepu – Regulamin Sklepu internetowego Beauty Care Professional B2B eShop (eSklepu) dostępny pod adresem: https://shop.schwarzkopf-professional.pl/pl/termsAndConditions. 1.8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). 1.9. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 1.10. Szkolenie – wydarzenie o nazwie „BE PRO… & MORE” organizowane przez Henkel, w którym może wziąć udział Uczestnik. Podczas Szkolenia prezentowane będą profesjonalne pokazy w celu zwiększenia kompetencji praktycznych i teoretycznych Uczestnika (pokazy Look&Learn). 1.11. Uczestnik – Kupujący, który kupił Vibrance Box, albo osoba wyznaczona przez takiego Kupującego do udziału w Szkoleniu. 1.12. Umowa – umowa zawierana między Henkel a Kupującym, której przedmiotem jest możliwość wzięcia udziału przez jednego Uczestnika w Szkoleniu. 1.13. Vibrance Box – pakiet składający się Dewelopera IGORA Vibrance 1,9% oraz 4 losowo wybranych odcieni IGORA Vibrance do koloryzacji oraz Szkolenia, który Kupujący może nabyć w eSklepie. 2. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin „BE PRO… & MORE” określa zasady zakupu oraz udziału w szkoleniu „BE PRO...& MORE”. 2.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie w jakim dotyczy to warunków zakupu towarów w ramach Vibrance Box (Dewelopera IGORA Vibrance 1,9% oraz 4 odcieni IGORA Vibrance do koloryzacji), sposobu dokonania płatności oraz usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego Beauty Care Professional B2B eShop (eSklep), zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu eSklepu. 2.3. Regulamin eSklepu dostępny jest pod adresem https://shop.schwarzkopf-professional.pl. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem eSklepu i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. 3. Ogólne informacje o Szkoleniu 3.1. Organizatorem Szkolenia o nazwie: „BE PRO… & MORE” jest Henkel. 3.2. Wszelkie informacje promocyjne, reklamowe i marketingowe dotyczące Szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny. 3.3. Szkolenie odbędzie się 4 marca 2024 r. w Studiu Tęcza (adres: ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa). Planowana godzina rozpoczęcia Szkolenia: 12:00. Planowana godzina zakończenia Szkolenia: 19:00. 3.4. Szkolenie dedykowane jest dla fryzjerów, barberów, stylistów lub osób zajmujących się profesjonalnym szkoleniem fryzjerów, barberów lub stylistów. Podczas Szkolenia prezentowane będą profesjonalne pokazy w celu zwiększenia kompetencji praktycznych i teoretycznych Uczestnika (pokazy Look&Learn). Szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia można znaleźć w One Pagerach umieszczonych jako grafiki przy opisie zestawu Vibrance BOX i BE PRO…& MORE . 3.5. W Szkoleniu może wziąć udział 250 Uczestników. Po wyczerpaniu limitu miejsc, zawarcie Umowy i udział w Szkoleniu nie będzie możliwy, o czym Henkel poinformuje Kupującego. W przypadku dokonania płatności Henkel niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, zwróci Kupującemu opłatę za udział w Szkoleniu. 4. Zasady dotyczące zakupu i udziału w Szkoleniu 4.1. W Szkoleniu może wziąć udział Kupujący, który zakupił Vibrance Box, albo pełnoletnia osoba trzecia wyznaczona przez takiego Kupującego (legitymująca się Biletem w miejscu przeprowadzenia Szkolenia). 4.2. Zamówienie Szkolenia (udziału w Szkoleniu) możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w eSklepie, a także dokonaniu płatności zgodnie z Regulaminem eSklepu. Szkolenie dostępne jest wyłącznie w ramach Vibrance Box. Opłata za Szkolenie wynosi 805 zł netto. 4.3. W zależności od wybranego sposobu płatności, Kupujący może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. Zasady świadczenia usług płatniczych przez dostawcę usług płatniczych określają odrębne regulaminy. W przypadku wybranego sposobu płatności, Kupujący może być zobowiązany do podania dostawcy usług płatniczych danych koniecznych do przeprowadzenia płatności (np. danych karty płatniczej). 4.4. Zakup Vibrance Box wiąże się z zawarciem przez Uczestnika Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie, a także zawarciem odrębnej umowy na zasadach opisanych w Regulaminie eSklepu, której przedmiotem jest zakup określonych towarów – odcieni IGORA Vibrance. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty, tj. otrzymania przez Kupującego wiadomości o przyjęciu zamówienia przez Henkel. 4.5. Vibrance Box i Umowa nie obejmują pokrycia kosztów transportu, noclegu oraz diety związanych z uczestnictwem w Szkoleniu. 4.6. Henkel niezwłocznie po zawarciu Umowy prześle Bilet w postaci cyfrowej na adres e-mail Kupującego przypisany w ramach eSklepu (zamówienia Vibrance Box). 4.7. W celu potwierdzenia udziału w Szkoleniu, osoba o której mowa w pkt. 4.1. powyżej, musi posiadać Bilet. Henkel zastrzega sobie możliwość weryfikacji podczas wchodzenia Uczestnika na teren Szkolenia (rejestracji na Szkolenie), czy Uczestnik legitymuje się Biletem wydanym na rzecz Kupującego. Brak okazania Biletu przez Uczestnika uniemożliwia udział Uczestnika w Szkoleniu, a tym samym niewykonanie Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Kupującego. Przyjmuje się, że osoba posiadająca Bilet jest uprawniona do wzięcia udziału w Szkoleniu. 4.8. Henkel może wykluczyć Uczestnika z udziału w Szkoleniu, jeżeli ten podczas Szkolenia narusza prawo, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, a także prawa osób trzecich (np. dobra osobiste), a także uniemożliwia lub znacznie utrudnia innym Uczestnikom uczestnictwo w Szkoleniu. Wykluczenie ze Szkolenia z przyczyn, o których mowa powyżej, nie uprawnia Kupującego do żądania zwrotu części lub całości opłaty za Szkolenie. 4.9. Henkel wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia. 4.10. Kupujący, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 poniżej, nie może odstąpić od Umowy lub w inny sposób zrezygnować z udziału w Szkoleniu, który uprawniałby go do zwrotu opłaty za Szkolenie. 5. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców-Konsumentów 5.1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Kupujących, których w ramach Umowy należy uznać za Przedsiębiorców-Konsumentów. 5.2. Przedsiębiorca-Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 5.6. poniżej. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Przedsiębiorca-Konsument musi poinformować Henkel o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Henkel lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Henkel). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Przedsiębiorca-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 5.3. Henkel zaleca złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: schwarzkopf.professional.pl@henkel.com. 5.4. Chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia, Przedsiębiorca-Konsument może użyć wzoru znajdującego się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 5.5. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt. 5.1. powyżej, Henkel niezwłocznie zwróci Przedsiębiorcy-Konsumentowi opłatę za Szkolenie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Henkel zostanie poinformowany o decyzji Przedsiębiorcy-Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Henkel dokona zwrotu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Przedsiębiorcę-Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Przedsiębiorca-Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 5.6. W przypadku, gdy Umowa zostaje zawarta w terminie 14 dni przed dniem Szkolenia (tj. najwcześniej w dniu 19 lutego 2024 r), Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na pełne wykonanie usługi (przeprowadzenie Szkolenia) przez Henkel przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że jest to równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą pełnego wykonania usługi (przeprowadzenia Szkolenia) przez Henkel. 6. Reklamacje 6.1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację związaną ze Szkoleniem mailowo na adres: schwarzkopf.professional.pl@henkel.com lub listem poleconym na adres Henkel w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny składania reklamacji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Henkel. Termin wskazany powyżej nie dotyczy Przedsiębiorców-Konsumentów. 6.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, e-mail Uczestnika, wyjaśnienie i uzasadnienie przyczyny oraz podstaw reklamacji, w tym określenie daty wystąpienia przyczyny składania reklamacji. 6.3. Henkel rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i przekaże swoją odpowiedź mailowo lub w sposób tożsamy ze sposobem wykorzystanym przez Uczestnika do złożenia reklamacji. 6.4. Postępowanie reklamacyjne w zakresie nieobjętym niniejszym rozdziałem, w szczególności dotyczące korzystania z eSklepu lub zakupu towarów w ramach Vibrance Box, określone jest w Regulaminie eSklepu. 7. Odpowiedzialność i gwarancje Henkel 7.1. Henkel dokłada najwyższej staranności, aby Szkolenie prowadziły kompetentne osoby, posiadające wiedzę w tematyce Szkolenia. 7.2. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Kupującego lub Uczestnika, w szczególności podanie przez Kupującego błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych, które uniemożliwiają lub utrudniają otrzymanie Biletu lub wzięcie udziału w Szkoleniu. 7.3. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w szczególności za faktyczne poszerzenie wiedzy praktycznej lub teoretycznej Uczestnika. 7.4. Henkel nie będzie ponosić wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonywaniu albo niewykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, jeżeli takie opóźnienie albo niewykonanie jest uzasadnione okolicznościami o charakterze siły wyższej, które obejmują wszelkie katastrofy naturalne, burze, pożary, straty, nieprzewidziane wstrzymanie prac, przerwy w dostawie zasilania, awarie satelitów, strajki, lokauty, spory pracownicze, niepokoje społeczne, rozruchy, działania wojenne, zagrożenia zdrowia publicznego, epidemie, pandemie albo krajowe stany nadzwyczajne, działania rządu albo inne przyczyny znajdujące się poza kontrolą Henkel. 8. Dane osobowe 8.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego (osoby działającej w imieniu Kupującego) w związku z Umową oraz Szkoleniem określone są w klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 8.2. Zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie niewymienionym w pkt. 8.1. Regulaminu, w szczególności w zakresie korzystania z eSklepu oraz dokonania zakupu towarów w ramach Vibrance Box, określone są w Polityce Prywatności. 8.3. Zasady funkcjonowania plików cookies w ramach eSklepu są określone w Polityce Cookies pod adresem https://shop.schwarzkopf-professional.pl/pl/CookiePolicy. 8.4. Henkel nie przetwarza danych Uczestników – osób, które zostały wyznaczone przez Kupującego do udziału w Szkoleniu. 9. Postanowienia końcowe 9.1. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu eSklepu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 9.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Henkel a Kupującym, który nie jest Przedsiębiorcą-Konsumentem, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Henkel. 9.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Henkel a Kupującym, który jest Przedsiębiorcą-Konsumentem, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Przedsiębiorcy-Konsumenta. 9.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne albo z dowolnych przyczyn niewykonalne, postanowienie to nie będzie wpływać na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. 9.5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2024 r.