text.skipToContent text.skipToNavigation

Dodano do koszyka

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIESDLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORM INTERNETOWYCH

 

schwarzkopf-professional.com/pl
shop.schwarzkopf-professional.pl/pl
eacademy.schwarzkopf-professional.com/pl
 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
Henkel Polska sp. z o.o., zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową, w tym osób korzystających z naszych platform internetowych:

 •  schwarzkopf-professional.com/pl – strona internetowa; 
 • shop.schwarzkopf-professional.pl/pl – eSklep dla profesjonalistów;
 • eacademy.schwarzkopf-professional.com/pl  - platformy szkoleniowej eAcademy. 

Niniejsze Oświadczenie zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, kategorii danych osobowych gromadzonych przez firmę Henkel, sposobów ich wykorzystywania oraz prawach, które Państwu przysługują. Dokument został opracowany  w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. 
Wszelkie zmiany w Oświadczeniu będą publikowane na stronie. W każdej chwili mogą Państwo dowiedzieć się jaki jest cel oraz zakres danych zbieranych przez firmę Henkel i w jaki sposób są one wykorzystywane.
Niniejsze Oświadczenie nie dotyczy stron internetowych, innych niż wskazanych w niniejszym Oświadczeniu, do których można uzyskać dostęp poprzez hiperłącza znajdujące się na stronach internetowych firmy Henkel.
2.    GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2.1.    ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 
Nazwa administratora danych osobowych: Henkel Polska sp. z o.o.
Siedziba i dane kontaktowe administratora danych osobowych: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, adres email: dpo.pl@henkel.com
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dpo.pl@henkel.com lub przesłanie listu na adres: Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
2.2.    WSPÓLNE CELE DLA NASZYCH PLATFORM
a)    CELE OGÓLNE 
Użytkownik, który jedynie przegląda jedną z naszych platform i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach jednej z platform (np. w związku z podawaniem danych w celach kontaktowych, korzystaniem z usług sklepu internetowego, itp.). Podczas korzystania z naszych platform wykorzystywane są także pliki cookies lub podobne technologie. Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies opisane są w sekcji dotyczącej plików cookies (PLIKI COOKIE, PIKSELE, FINGERPRINTING I PODOBNE TECHNOLOGIE)
Firma Henkel wykorzystuje dane osobowe przede wszystkim w celu udostępnienia naszych stron internetowych użytkownikom oraz zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Ewentualne dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązku prawnego, umowy lub zgody wyrażonej przez danego użytkownika. 
Henkel przechowuje i przetwarza dane osobowe w szczególności  gdy odwiedzają Państwo nasze serwisy internetowe: schwarzkopf-professional.com/pl; eacademy.schwarzkopf-professional.com/pl, https://shop.schwarzkopf-professional.pl/pl/login. Firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje pewne dane. Może to obejmować: adres IP lub identyfikator urządzenia powiązany z urządzeniem użytkownika (np. komputer, smartfon) służący do przesyłania żądanych treści (np. w szczególności treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach, a także plików do pobrania itp.); aktywność użytkownika związaną ze stroną internetową; typ urządzenia użytkownika; typ używanej przeglądarki; oraz datę i godzinę wizyty.
Firma Henkel będzie przechowywać te informacje przez okres do 7 dni w celu wykrywania i identyfikacji nadużyć, poprawy wyglądu, funkcji i funkcjonalności strony oraz w ogólnych celach administracyjnych.
Firma Henkel bez zbędnej zwłoki usunie lub zanonimizuje dane związane z korzystaniem ze strony internetowej, w tym adresy IP, jeżeli nie będą one już potrzebne do realizacji wyżej wymienionego celu.
b)    WYSYŁKA MARKETINGU, W TYM NEWSLETTER
Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Henkel będzie wysyłał do Państwa e-mailem i/lub SMS-em lub innymi kanałami, na które wyrazili Państwo zgodę, informacje handlowe o swoich produktach, usługach i ofertach, w tym newsletter. 
Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na poszczególne kanały komunikacji marketingowej lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych w związku z podejmowaniem przez nas określonych działań reklamowych w dowolnym momencie w przyszłości, klikając link w e-mailu potwierdzającym lub w każdym kolejnym newsletterze lub poprzez skonfigurowanie ustawień swojego konta. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (w zakresie w jakim stanowi ona podstawę przetwarzania) nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych lub kierowanie informacji handlowych określonym kanałem komunikacji, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest niezbędne do otrzymywania wiadomości handlowej.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Henkel, polegający na prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) lub niezbędność przetwarzania danych do celów świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO) w zakresie w jakim wysyłka newslettera stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną przy czym wysyłka informacji marketingowych, w tym newslettera, na konkretny kanał komunikacji jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu zgody marketingowej przez Państwa w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
c)    SPERSONALIZOWANE TREŚCI
Aby poprawić komfort użytkowania, tj. zapewnić spersonalizowane treści i statystyki użytkownika, chcemy korzystać z narzędzi do śledzenia i analizowania zachowań użytkowników. Te spersonalizowane treści i reklamy są oparte na następujących danych osobowych:

 • dane kontaktowe przekazane firmie Henkel;
 • treść i okoliczności Państwa komunikacji elektronicznej z nami (np. listy, e-maile wysyłane za pośrednictwem strony internetowej);
 • sposób korzystania przez Państwa z eSklepu i innych stron internetowych firmy Henkel;
 • szczegóły dotyczące Państwa zakupów w firmie Henkel (online i offline);
 • inne dane przekazane firmie Henkel dla powyższych celów, w tym dane zebrane przez firmę Henkel zgodnie z prawem w innych okolicznościach.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Henkel polegający na dostarczaniu spersonalizowanych treści dostosowanych do potrzeb użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).  Przetwarzanie i wykorzystywanie danych zostanie zakończone, jeśli użytkownik zmieni ustawienia swojego konta użytkownika zgodnie z poniższym akapitem lub jeśli konto użytkownika zostanie usunięte.
W celu analizy zachowań użytkowników eSklepu wykorzystujemy narzędzie SAP Marketing Cloud, które pomaga nam lepiej zrozumieć intencje każdego użytkownika w czasie rzeczywistym oraz umożliwia dynamiczne dostarczanie zindywidualizowanych i odpowiednich treści. Dostawcą Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24. Republic of Ireland (“Adobe”). Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez dostawcę Adobe System Software  mogą Państwo znaleźć tutaj: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

Na swoim koncie użytkownika można zrezygnować ze śledzenia i analizy zachowań użytkownika oraz usunąć wcześniej zebrane dane. W takim przypadku wyświetlane oferty nie będą uwzględniały Państwa zainteresowań.
2.3.    eAcademy SCHWARZKOPF-PROFESSIONAL
a)    PLATFORMA SZKOLENIOWA eAcademy
Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych w związku z korzystaniem z platformy eAcademy odbywa się w oparciu o następujące przesłanki: 
(1) przetwarzanie jest niezbędne do udostępnienia strony internetowej, w tym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eAcademy – na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
(2) prawnie uzasadniony interes firmy Henkel polegający na zapewnieniu i poprawie funkcjonalności i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz jej dostosowywanie do potrzeb użytkowników, a także polegający na marketingu własnych produktów i usług, w tym z wykorzystaniem profilowania, wobec osób rejestrujących się w ramach platformy eAcademy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o którym mowa powyżej, przy czym wysyłka przez nas informacji marketingowych na adres email będzie realizowana wyłącznie w związku z wyrażonymi przez użytkownika zgodami marketingowymi;
(3) przetwarzanie jest niezbędne do celów analitycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na analizie ruchu użytkowników platformy eAcademy (o ile zostanie wyrażona zgoda na pliki cookies), w celu doskonalenia usług świadczonych przy pomocy platformy eAcademy;
(4) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na ewentualnym dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 
Okres przechowywania danych i Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych mogą być inne spółki z grupy kapitałowej Henkel, zewnętrzni dostawcy usług (np. w zakresie hostingu i zarządzania treścią, agencje marketingowe, inni zewnętrzni dostawcy, jeśli jest to konieczne dla świadczonych przez nich usług), organy publiczne w wykonywaniu swoich obowiązków i uprawnień, na przykład w przypadku oficjalnego wniosku z ich strony lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw Henkla, oraz obecni lub przyszli nabywcy spółek z grupy kapitałowej Henkel w przypadku transakcji takiej jak sprzedaż, fuzja lub przejęcie.
Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników platformy eAcademy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny dla możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe użytkowników związane z otrzymywaniem informacji handlowo-marketingowych będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.
Podanie danych w celu rejestracji na platformie eAcademy jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości założenia konta przez Użytkownika oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
b)    WEBINARY
W ramach  platformy eAcademy mają Państwo możliwość uczestniczenia w naszych seminariach internetowych. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do przeprowadzenia webinarium. Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu przeprowadzenia webinarium. 
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel polegającego na przeprowadzeniu webinarium, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
c)    ANKIETY
W ramach  platformy eAcademy uczestnicząc w ankiecie, mają Państwo możliwość podania nam swoich danych kontaktowych, np. adresu e-mail,. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy do przeprowadzenia ankiety.
Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu realizacji ankiety. 
Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się o prawnie uzasadniony interes Firmy Henkel polegający na możliwości przeprowadzenia ankiety i analizy jej wyników, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu.
d)    REKLAMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ I/LUB PLATFORMY eAcademy
Mogą Państwo również wyrazić zgodę na kontaktowanie się z Państwem przez firmę Henkel w sprawie ofert, produktów i usług Henkel Beauty Care za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub komunikatów przekazywanych w ramach platformy eAcademy. 
Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych określonymi kanałami ze skutkiem na przyszłość, poprzez: 

 • kliknięcie odpowiedniego hiperłącza podanego w każdej wiadomości e-mailu lub 
 • poprzez zmianę ustawień na swoim koncie na platformie eAcademy. 

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
2.4.    PLATFORMA SHOP.SCHWARZKOPF-PROFESSIONAL.PL/PL  
a)    eSKLEP
Rejestrując się w sklepie Beauty Care Professional B2B eShop, mogą Państwo kupować produkty Schwarzkopf Professional. W celu rejestracji w sklepie będziemy przetwarzać dane w następującym zakresie: (1) zwrot grzecznościowy; (2) imię i nazwisko; (3) zawód lub rodzaj wykonywanej działalności; (4) nazwa firmy; (5) numer informacji podatkowej (NIP); (6) informacja o liczbie stylistów zatrudnionych na pełny etat; (7) dane niezbędne do wystawienia faktury; (8) numer telefonu; (9) adres e-mail; (10) kraj, język, strefa czasowa. Przetwarzanie wskazanych danych następuje tylko w zakresie niezbędnym do utworzenia i zarządzania kontem użytkownika.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w ramach następujących celów i podstaw prawnych: 
(1) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w postaci usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
(2) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia oraz do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w eSklepie (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
(3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na firmie Henkel określającego zakres danych, które musi zawierać faktura potwierdzająca sprzedaż towarów oraz do wykonania innych obowiązków rachunkowo – podatkowych związanych ze sprzedażą w eSklepie (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO); 
(4) prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel polegającego na zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń, optymalizacji stosunków handlowych, zapewnieniu sprawnej komunikacji oraz możliwości udostępnienia zarejestrowanym użytkownikom kompleksowych rozwiązań umożliwiających zarządzanie swoimi salonami, w tym zakładanie subkont dla swoich pracowników (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). 
Przetwarzanie danych pracownika użytkownika eSklepu w ramach subkonta
Zarejestrowany użytkownik eSklepu ma możliwość utworzenia subkonta dla swojego pracownika, podając w tym celu jego dane osobowe w następującym zakresie: (1) imię i nazwisko, (2) adres e-mail (3) stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania przez firmę Henkel danych osób, którym użytkownik założył subkonto jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) związany z możliwością realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z użytkownikiem eSklepu. 
Podanie danych osobowych na potrzeby korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach eSklepu jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić prawidłowe korzystania z tych usług.
Okres przechowywania danych i Odbiorcy danych
Firma Henkel będzie przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej a w przypadku obowiązku przechowywania danych, przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów.
Henkel przekaże Państwa dane firmie Henkel AG & Co. KgaA z siedzibą w Düsseldorfie w celu ułatwienia transakcji biznesowych i dostaw. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w Henkel AG & Co.KGaA można znaleźć tutaj.
b)    FORMULARZ KONTAKTOWY
Mogą Państwo przekazać nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. Podane dane wykorzystujemy do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Przetwarzanie Państwa danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz nawiązania lub utrzymania relacji, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. 
Dane będą przetwarzane w tym celu tylko przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

c)    ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI
Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu zarządzania naszymi relacjami handlowymi z Państwem. Obejmuje to kontakt i poprawę relacji biznesowych z Państwem (listownie lub w inny określony przez Państwa sposób), realizację Państwa zamówień i dalsze ich załatwianie, a nasi przedstawiciele handlowi mogą się z Państwem kontaktować w stosownych przypadkach.
W tym celu Henkel przetwarza następujące dane:

 • dane kontaktowe przekazane firmie Henkel;
 • treść i okoliczności Państwa komunikacji elektronicznej z nami (np. listy, e-maile wysyłane za pośrednictwem strony internetowej);  
 • sposób korzystania przez użytkownika z innych stron internetowych firmy Henkel;
 • szczegóły dotyczące Państwa zamówień, w tym szczegóły dotyczące Państwa wcześniejszych zakupów w firmie Henkel (online i offline);
 • inne dane przekazane firmie Henkel dla powyższych celów, w tym dane zebrane przez firmę Henkel zgodnie z prawem w innych okolicznościach.

Aby osiągnąć te cele, Henkel może łączyć dane wymienione powyżej z innymi danymi dotyczącymi Państwa aktywności, które Henkel może gromadzić zgodnie z prawem, takimi jak Państwa aktywność poza Internetem lub aktywność na innych stronach internetowych.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się częściowo za pośrednictwem strony internetowej w oparciu o realizację zamówień, tj. wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) oraz uzasadniony interes w postaci utrzymania i poprawy relacji z klientami oraz zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Henkel będzie przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej, tj. przez okres realizacji umowy, a po tym czasie może przetwarzać dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
2.5.    PLATFORMA SCHWARZKOPF-PROFESSIONAL.COM/PL  
a)    FORMULARZ KONTAKTOWY
Mogą Państwo przekazać nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. Podane dane wykorzystujemy do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Przetwarzanie Państwa danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz nawiązania lub utrzymania relacji, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. 
Dane będą przetwarzane w tym celu tylko przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

3.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych. 
Ponadto, o ile spełnione są odpowiednie wymagania, mogą Państwo dochodzić następujących praw:

 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel w związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, w tym profilowania, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel mogą także wnieść Państwo w dowolnym momencie sprzeciw z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Firma Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że będzie w stanie wykazać ważne powody przetwarzania zasługujące na ochronę, które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności lub jeżeli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.
W przypadku przetwarzania przez firmę Henkel danych na podstawie zgody, , mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
4.    ODBIORCY DANYCH
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych w niniejszym dokumencie celów ich przetwarzania, w tym innym spółkom z grupy kapitałowej Henkel. 
Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). 
W ramach niektórych funkcjonalności opisanych w niniejszym dokumencie, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie), które świadczą na rzecz Administratora usługi. W takim przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.
5.    PLIKI COOKIE, PIKSELE, FINGERPRINTING I PODOBNE TECHNOLOGIE
5.1    PLIKI COOKIE I PIKSELE
Czym są pliki cookie?
Nasze serwisy wykorzystują pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie, to małe jednostki danych tymczasowo przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia przez przeglądarkę, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Często zawierają unikalny identyfikator, który jest losowo wygenerowanym numerem i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji na stronie internetowej, inne pozostają na nim przez dłuższy czas. Pliki cookie konieczne z technicznego punktu widzenia będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody na przechowywanie cookies na państwa urządzeniu. 
Z jakich cookie korzystamy?
Istnieje kilka rodzajów plików cookie. W ramach naszego serwisu wykorzystujemy przed wszystkim Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności. Własne pliki cookies (first party cookies) stanowią te ciasteczka, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę.
Możemy również korzystać z Cookie wydajnościowych. Takie Cookie zbierają informacje dotyczące tego, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej, wykorzystywane są przez nas do analizy ruchu na stronie. Cookies wydajnościowe mogą pomagać nam identyfikować szczególnie popularne wśród użytkowników obszary naszych stron internetowych. Informacje te umożliwiają pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań. Możemy także wykorzystywać pliki cookie funkcjonalne co zapamiętania wybranych przez Państwa ustawień i personalizację Serwisu.
Nasz serwis zawiera również treści dostarczane przez podmioty trzecie. Są to podmioty dostarczające usługi analityczne oraz reklamowe. Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne podmioty, z których usług korzystamy. Na przykład, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy umieszczają pliki cookie w naszym imieniu, aby przekazać nam informacje o tym, co jest i dlaczego lubiane na naszej stronie internetowej. Ponadto witryna może zawierać osadzone treści np. z serwisu YouTube, który z kolei może umieszczać własne pliki cookie.
Piksele
Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookies, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami.
Zarządzanie cookie
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, strona internetowa będzie gromadzić dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, przeglądarki, języka, zainstalowanych czcionek, adresu IP, wtyczek i innych informacji. W ten sposób urządzenie może zostać ponownie zidentyfikowane w celach marketingowych dostosowanych do potrzeb użytkownika.
Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania cookie wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszymi serwisami, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe. 
Możecie Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookie, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, wykorzystywanych przez nasze serwisy internetowe oraz okresu ich przechowywania, znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, która znajduje się pod następującymi linkami:
[●]https://www.schwarzkopf-professional.com/pl/pl/cookies.html 
[●]https://eacademy.schwarzkopf-professional.com/pl/pl/public/cookies.html 
[●]. https://shop.schwarzkopf-professional.pl/pl/CookiePolicy
5.2    Platforma danych klienta Adobe
Nasza platforma danych klienta ma na celu zapewnienie ogólnego widoku danych klienta we wszystkich naszych cyfrowych punktach kontaktowych, biorąc pod uwagę kilka źródeł danych (w tym te poniżej). W tym celu platforma danych klienta gromadzi i przetwarza dane, które są pobierane za pomocą różnych wywołań API.  Zgodnie z udzieloną przez użytkownika zgodą, następuje dalsza analiza, segmentacja i personalizacja w celu zapewnienia bezproblemowego doświadczenia użytkownika we wszystkich profesjonalnych punktach kontaktowych.
5.3    Adobe Captivate Prime
O ile użytkownik wyraził na to zgodę, nasze serwisy będą wykorzystywać Adobe Captivate Prime - systemu zarządzania nauczaniem dostarczanego przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) ("Adobe").  W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowane są pliki cookie, aby zapewnić bezproblemowe logowanie i korzystanie z treści. Odpowiednie dwa pliki cookie, a mianowicie APRIMEID i primec, umożliwiają zapamiętanie użytkownika na określonym urządzeniu oraz wznowienie szkoleń od miejsca, w którym zostały przerwane, a także inne korzyści związane z doświadczeniem. Captivate Prime wymaga tych dwóch plików cookie do autoryzacji i uwierzytelniania każdego wywołania API, aby zapewnić odpowiedni dostęp do danych i bezproblemowe uczenie się.
Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/privacy/policy.html
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" przy „Ustawieniach plików cookie". Jeśli zgadzają się Państwo na używanie plików cookie w ogóle, ale nie czują się Państwo komfortowo z używaniem plików cookie Adobe Captive Prime, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i wyłączyć zbieranie i wykorzystanie danych przez Adobe Captive Prime (pliki cookie i adres IP). 

5.4     Google Ads
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, nasze serwisy będą wykorzystywać "Google Ads", tj. usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), w celu oceny skuteczności działań reklamowych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, "Google Ads" instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Państwa urządzenie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również Państwa adresem IP, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia finalne należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań. 
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.
Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.
Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) znajdą Państwo informacje o tym, jak indywidualnie dostosować ustawienia reklamowe w Google. Można również zainstalować wtyczkę opt-out (https://support.google.com/ads/answer/7395996).
5.5    Google Analytics
Jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę, nasze serwisy będą wykorzystywać Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) ("Google").  (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) i Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). W tym celu na Państwa urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Cookie zbiera również informacje o interakcjach użytkowników z reklamami (kliknięcie reklamy tekstowej lub obejrzenie reklamy wideo).
Henkel będzie wykorzystywał zebrane dane do optymalizacji kampanii, retargetowania i personalizacji reklam. W tym celu pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu przez Google umożliwiają z jednej strony retargetowanie (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów. W tym celu Państwa przeglądarka jest identyfikowana podczas dostarczania reklam i przyporządkowywana do grupy docelowej. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania Państwu odpowiednich i interesujących reklam.
Google (jako administrator danych) może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych celów własnych, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi (np. poprzez Państwa konto Google).
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie egzekwować swoich praw w odniesieniu do tych danych.
Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Google będzie skracać/anonimizować o ostatni oktet (ostatnie osiem cyfr) adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google w USA i tam skracany.
Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Google.
Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie, ale nie odpowiada Państwu korzystanie z plików cookie Google Analytics, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) i pobrać oraz zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować zbieranie i wykorzystywanie danych przez Google Analytics (pliki cookie i adres IP).
5.6    Google Optimize 360
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, będziemy wykorzystywać w ramach naszych serwisów internetowych narzędzia "Google Optimize 360" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analizuje wykorzystanie różnych wariantów naszej strony internetowej i pomaga nam w poprawieniu komfortu użytkowania w zależności od sposobu zachowania się naszych użytkowników na stronie internetowej. Google Optimize jest narzędziem zintegrowanym z Google Analytics, dlatego w tym zakresie postanowienia odnośnie wykorzystywania Google Analytics znajdują zastosowanie. 
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie" lub zainstalowanie wtyczki opt-out dla Google Analytics (patrz wyżej).
5.7    Google Analytics dla Firebase
O ile użytkownik wyraził na to zgodę, nasze aplikacje mobilne korzystają z Google Analytics for Firebase, dostarczanego przez Google Ireland Ltd. (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Irlandia) w celu oceny interakcji użytkowników w obrębie danej aplikacji.  Może to obejmować aktualizacje aplikacji, dezinstalacje, jak również częstotliwość użytkowania. Zbierane informacje mogą się różnić w zależności od urządzenia i środowiska.  Ogólnie rzecz biorąc, usługa ta pomaga zapewnić analitykę i atrybucję. 
W tym celu wykorzystywany jest identyfikator użytkownika, który może zostać zmieniony przez system operacyjny urządzenia mobilnego, a mianowicie identyfikatory reklamowe "AdID" dla systemu Android i "IDFA" dla systemu Apple.  Mają one na celu śledzenie aktywności w celach reklamowych, jak również w celu obsługi i ukierunkowania.
Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google Analytics Firebase można znaleźć pod adresem: Firebase https://firebase.google.com/support/privacy.
Firebase Crashlytics jest dalej używany do identyfikowania awarii w ramach projektu, wysyłania alarmujących e-maili do członków projektu, jak również wspierania klientów w usuwaniu takich błędów. Crashlytics jest narzędziem zintegrowanym z Google Analytics dla Firebase, dlatego powyższe stwierdzenia dotyczące Google Analytics dla Firebase mają zastosowanie również w tym zakresie.
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość w „Ustawieniach prywatności" aplikacji. Spersonalizowane reklamy można dostosować w ustawieniach konta w sklepie z aplikacjami, odpowiednio dla systemów Android i iOS.
(8) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH
O ile użytkownik wyraził na to zgodę, nasze aplikacje mobilne zbierają i przechowują dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych za pomocą technologii Webtrekk. Dane te są przechowywane i dalej przetwarzane na podstawie anonimowych lub pseudonimicznych profili użytkowników (w zależności od danej technologii i zaangażowanej usługi).  Te profile użytkowników są zapisywane w plikach cookie lub innych podobnych technologiach, jak opisano powyżej. Oprócz danych zbieranych podczas dostępu do aplikacji (jak opisano powyżej), mogą to być również informacje dotyczące aplikacji, z której Państwo korzystają, aby nas odwiedzić, aplikacji, które Państwo odwiedzają podczas pobytu u nas oraz, jeśli dotyczy, wszelkich wyszukiwanych haseł, których Państwo użyli, aby znaleźć naszą aplikację.
Bez wyraźnej zgody naszych użytkowników, dane zebrane za pomocą technologii Webtrekk nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzającego i nie są łączone z żadnymi innymi danymi osobowymi danego użytkownika.
O ile dane te należy uznać za dane osobowe, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają to tym, że (1) Henkel ma uzasadniony interes w tym, aby aplikacja była dostosowana do potrzeb użytkownika; lub (2) dane są wykorzystywane w formie pseudonimowej do celów marketingowych i optymalizacyjnych, a użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec takiego wykorzystania.
Więcej informacji na temat śledzenia stron internetowych można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych naszego dostawcy: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" lub poprzez ten link: https://mapp.com/opt-out-mapp/ i zainstalowanie wtyczki opt-out dla Mapps).
5.8    Monitorowanie rzeczywistych użytkowników Dynatrace
Używamy Dynatrace, aby uzyskać wgląd w wydajność naszej aplikacji internetowej i zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy się po niej poruszają.  Dynatrace przechwytuje dane takie jak czasy W3C, kliknięcia przycisków, kliknięcia linków, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne.  Dane te pomagają nam stale poprawiać wydajność naszej oferty oraz identyfikować i rozwiązywać problemy funkcjonalne. W celu prawidłowego i skutecznego działania Dynatrace wymaga użycia zestawu plików cookie. Włączyliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Dynatrace będzie truncate/anonimizować ostatni oktet adresu IP.  Można włączyć wbudowaną w przeglądarkę funkcję do-not-track, aby upewnić się, że nie są przechwytywane żadne dane osobowe.  Pliki cookie Dynatrace Używamy Dynatrace RUM, aby uzyskać wgląd w wydajność naszej aplikacji internetowej i zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy się po niej poruszają.  Dynatrace przechwytuje dane takie jak czasy W3C, kliknięte przyciski i łącza, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne.  Pomaga nam to stale poprawiać wydajność naszej oferty oraz identyfikować i rozwiązywać problemy funkcjonalne. Następujące pliki cookie są ustawiane przez Dynatrace:

 • dtCookie - ten plik cookie śledzi wizytę w ramach wielu żądań;
 • dtLatC - ten plik cookie mierzy opóźnienia serwera w celu monitorowania wydajności
 • dtPC - ten plik cookie jest wymagany do identyfikacji właściwych punktów końcowych dla transmisji beaconów; zawiera identyfikator sesji dla korelacji;
 • dtSa - ten plik cookie przechowuje dane pośrednie dla akcji rozprzestrzeniających się po stronie;
 • rxVisitor - ten plik cookie zawiera identyfikator odwiedzającego w celu skorelowania sesji;
 • rxvt - ten plik cookie zawiera znaczniki czasu trwania sesji.

Więcej informacji na temat śledzenia stron internetowych można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych naszego dostawcy:https://www.dynatrace.com/company/trust-center/policies/
Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem:
Custom privacy policy for Dynatrace Real User Monitoring | Dynatrace Documentation
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" przy „Ustawieniach plików cookie” lub zanonimizować dane osobowe, albo włączyć wbudowaną w przeglądarkę funkcję do-not-track, aby zapewnić, że żadne dane osobowe nie zostaną przechwycone.
5.9    Squarelovin
Ta strona oferuje funkcję wyświetlania treści dostarczonych przez użytkowników mediów społecznościowych po uzyskaniu ich zgody. Treści, które widzą Państwo w ramach tego narzędzia, są oparte na funkcjonalnych plikach cookie (np. język, ostatnio załadowany strumień i ostatnio oglądany strumień) i służą Państwa wygodzie. Ponadto, wykorzystujemy te dane do celów analitycznych i statystycznych.  Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://squarelovin.com/privacy  
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" przy „Ustawieniach plików cookie". Jeśli zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie w ogóle, ale czują się Państwo niekomfortowo z powodu korzystania z plików cookie Squarelovin, mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@squarelovin.com, by je wyłączyć.
5.10    Google Campaign Manager 360 (dawny DoubleClick)
O ile użytkownik wyraził na to zgodę, w przypadku Google Campaign Manager 360 korzystamy z usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby wyświetlać użytkownikowi odpowiednie reklamy.  W tym celu Google instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu, wykorzystując Państwa adres IP. Oprócz adresu IP, informacji o przeglądarce i urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych i czasie dostępu, ten plik cookie gromadzi również informacje o reklamach wyświetlanych w przeglądarce oraz o tym, które reklamy są klikane. Dzięki temu Google i jego partnerzy mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wizyt na stronach Henkla lub innych witrynach.  Pliki cookie Campaign Manager wykorzystują pseudonimowy numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki użytkownika w celu sprawdzenia reklam wyświetlanych na ekranie i przyciągających uwagę. W tym celu, podczas wyświetlania reklam, Państwa przeglądarka jest identyfikowana i przypisywana do grupy docelowej.  W ten sposób pliki cookie zapisane przez Google na Państwa urządzeniu umożliwiają Państwu retargetowanie z jednej strony (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów.
Informacje te będą również wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych¬¬¬¬__¬¬¬ z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
Google może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych celów własnych, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi (np. poprzez Państwa konto Google).
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.
Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.
Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki cookie" przy „Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale czują się Państwo niekomfortowo ze względu na stosowanie plików cookie kampanii Google, mogą Państwo skorzystać z linka (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en), aby wyłączyć usługę Campaign Manager firmy Google.
5.11    Piksel Facebooka
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy Piksela Facebooka dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) oraz Meta Platforms, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) ("Facebook"). Narzędzie to pozwala nam analizować i personalizować nasze reklamy w oparciu o sposób korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w celu dostarczania reklam specjalnie dostosowanych do Państwa potrzeb. W tym celu piksel zbiera Państwa adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedzinach i działaniach podejmowanych na naszych stronach, "Facebook-ID" oraz datę i godzinę żądania serwera. Więcej informacji na temat danych udostępnianych nam za pośrednictwem narzędzi biznesowych, takich jak piksel, można znaleźć w punkcie 1 a. Warunków korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka (https://www.facebook.com/legal/technology_terms). 
Zebrane dane są wykorzystywane do optymalizacji kampanii i tworzenia niestandardowych grup odbiorców, które są grupami użytkowników Facebooka opartymi na zebranych danych, w celu kierowania kampanii reklamowych na Facebooku (Facebook Ads). W tym celu można również ustalić, czy poszczególne urządzenia końcowe należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. 
Facebook może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto na Facebooku). Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać zebrane informacje do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook lub nie zalogowałeś się, może on poznać i przetwarzać Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.
Facebook przetwarza te dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.
Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Facebook.
Dalsze informacje na temat ochrony danych i okresu przechowywania danych na Facebooku można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, mogą Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące reklam poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień Facebooka (https://www.facebook.com/help/568137493302217).
5.12    Piksel Pinterest
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, nasze serwisy internetowe wykorzystują technologie śledzenia konwersji sieci społecznościowej Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) w celu wyświetlania odpowiednich reklam i ofert na Pinterest osobom odwiedzającym tę stronę internetową, które już zainteresowały się naszą stroną internetową i treściami/ofertami lub które posiadają określone cechy (np. zainteresowania pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych) i są członkami Pinterest. W tym celu na naszych stronach internetowych zintegrowany jest tak zwany piksel śledzenia konwersji z Pinterest. Piksel ten generuje plik cookie, który przechowuje Państwa adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu, odwiedziny i działania wykonywane przez Państwa na naszych stronach internetowych, a także datę i godzinę żądania serwera. Więcej informacji można znaleźć w "Załączniku A: Uzupełnienie dotyczące udostępniania danych przez Pinterest" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/). 
Za pomocą pliku cookie Pinterest, Pinterest może określić odwiedzających naszą stronę internetową jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "reklamy Pinterest"). Jeśli na przykład wykazali Państwo zainteresowanie naszymi produktami na naszej stronie internetowej, może Państwu zostać wyświetlona reklama naszych produktów na Pinterest. Za pomocą pliku cookie Pinterest możemy również śledzić skuteczność reklam na Pinterest w celach statystycznych i badania rynku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Pinterest (tzw. "konwersja").
Pinterest może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. za pośrednictwem Państwa konta na Pinterest). Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie Pinterest, Pinterest może przypisać zebrane informacje do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteście Państwo zarejestrowani w serwisie Pinterest lub nie zostaliście zalogowani, może on poznać i przetwarzać Państwa adres IP oraz inne cechy identyfikujące.
Pinterest przetwarza dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu Państwa danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony i mogą Państwo nie być w stanie wykonywać swoich praw w odniesieniu do tych danych.
Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Pinterest.
Dalsze informacje na temat ochrony danych i okresu przechowywania danych na Pinterest można znaleźć pod adresem: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące reklam poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień Pinterest, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Pinterest (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).
5.13    Media społecznościowe 
Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:

 • Facebook, który jest obsługiwany przez Meta Platforms, Inc.1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a na terenie UE przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins 
 • Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd przycisków Twittera i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites.   
 • YouTube jest dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek YouTube można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/youtube/documentation.  
 • Instagram jest dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagram i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/instagram  
 • LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a w UE przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#. 

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2-kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego oferenta bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie. 
Narzędzie społecznościowe przekazuje oferentowi informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Oferenci ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych. 
Dostawcy przetwarzają dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.
Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców.
Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych.
5.14    Commerce Connector 
Na naszej stronie internetowej https://www.schwarzkopf-professional.com/pl/pl.html używamy przycisku "Kup Teraz". Buy-Now-Button jest dostarczany i kontrolowany przez Commerce Connector. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i przetwarzania danych można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/.