text.skipToContent text.skipToNavigation

Dodano do koszyka

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Postanowienia ogólne

Henkel Polska sp. z o.o. , zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat kategorii danych osobowych gromadzonych przez firmę Henkel oraz sposobu ich wykorzystywania. Mogą Państwo  również dowiedzieć się z tego dokumentu, jak korzystać ze swoich praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Wszelkie zmiany w tym oświadczeniu będą publikowane na tej stronie. W każdej chwili mogą Państwo dowiedzieć się, jaki jest zakres danych zbieranych przez firmę Henkel i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Niniejsze oświadczenie nie dotyczy stron internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez hiperłącza znajdujące się na stronach internetowych firmy Henkel.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa administratora danych: Henkel Polska sp. z o.o.
Siedziba i dane kontaktowe administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, adres email: dpo.pl@henkel.com

Henkel wykorzystuje dane osobowe przede wszystkim w celu udostępnienia użytkownikom niniejszej strony internetowej. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązku prawnego lub upoważnienia, lub jeżeli dany użytkownik wyraził na to zgodę. Henkel przechowuje i przetwarza te dane w szczególności w następujących celach:

Gdy odwiedzają Państwo tę stronę, Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje pewne dane. Może to obejmować: adres IP lub identyfikator urządzenia powiązany z urządzeniem użytkownika (np. komputer, smartfon) służący do przesyłania żądanych treści (np. w szczególności treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach, a także plików do pobrania itp.); aktywność użytkownika związaną ze stroną internetową; typ urządzenia użytkownika; typ używanej przeglądarki; oraz datę i godzinę wizyty.

Henkel będzie przechowywać te informacje przez okres do 7 dni w celu wykrywania i identyfikacji nadużyć, poprawy wyglądu, funkcji i funkcjonalności strony oraz w ogólnych celach administracyjnych.

Henkel bez zbędnej zwłoki usunie lub zanonimizuje dane związane z korzystaniem ze strony internetowej, w tym adresy IP, jeżeli nie będą one już potrzebne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem następujących przesłanek: (1) przetwarzanie jest niezbędne do udostępnienia strony internetowej, w tym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej; (2) Henkel ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych polegający na zapewnieniu i poprawie funkcjonalności i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz jej dostosowywanie do potrzeb użytkowników.   


3. Formularz kontaktowy

Mogą Państwo również przekazać nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. Podane dane wykorzystujemy do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera na prawnie uzasadnionym interesie firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie w celu nawiązania lub utrzymania relacji.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez firmę Henkel, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez okres wymagany przepisami prawa, w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

4.  eSklep

Rejestrując się w sklepie Beauty Care Professional B2B eShop, mogą Państwo kupować produkty Schwarzkopf Professional. Następujące dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane w celu rejestracji: (1) zwrot grzecznościowy; (2) imię i nazwisko; (3) zawód lub rodzaj wykonywanej działalności; (4) nazwa firmy; (5) numer informacji podatkowej (NIP); (6) informacja o liczbie stylistów zatrudnionych na pełny etat; (7) dane niezbędne do wystawienia faktury; (8) numer telefonu; (9) adres e-mail; (10) kraj, język, strefa czasowa.

Przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy te dane tylko w zakresie niezbędnym do utworzenia i zarządzania kontem użytkownika.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem następujących przesłanek: (1) przetwrzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności usługi Konta; (2) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia oraz do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w eSklepie; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na firmie Henkel określającego zakres danych, które musi zawierać faktura potwierdzająca sprzedaż towarów oraz do wykonania innych obowiązków rachunkowo – podatkowych związanych ze sprzedażą w eSklepie; (4) Henkel ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych polegajacy na optymalizacji stosunków handlowych oraz zapewnieniu sprawnej komunikacji.

Zarejestrowany użytkownik eSklepu ma możliwość utworzenia subkonta dla swojego pracownika, podając w tym celu jego dane osobowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać następujące dane osobowe pracownika: (1) imię i nazwisko, (2) adres e-mail (3) stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych osób, którym użytkownik założył subkonto jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z użytkownikiem eSklepu oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udostępnienia zarejestrowanym uzytkownikom kompleksowych rozwiązań umozliwiających zarządzanie swoimi salonami.

Henkel przekaże Państwa dane firmie Henkel AG & Co. KgaA z siedzibą w Düsseldorfie w celu ułatwienia transakcji biznesowych i dostaw. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w Henkel AG & Co.KGaA można znaleźć tutaj.

Henkel będzie przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej lub, w przypadku obowiązku przechowywania danych, przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów.

Podanie danych osobowych na potrzeby korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach eSklepu jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić prawidłowe korzystania z tych usług.

5.  Spersonalizowane treści

Aby poprawić komfort użytkowania, tj. zapewnić spersonalizowane treści i statystyki użytkownika, chcemy korzystać z narzędzi do śledzenia i analizowania zachowań użytkowników. Te spersonalizowane treści i reklamy są oparte na następujących danych osobowych:
•    dane kontaktowe przekazane firmie Henkel;
•    treść i okoliczności Państwa komunikacji elektronicznej z nami (np. listy, e-maile wysyłane za pośrednictwem strony internetowej);
•    sposób korzystania przez Państwa z eSklepu i innych stron internetowych firmy Henkel;
•    szczegóły dotyczące Państwa zakupów w firmie Henkel (online i offline) oraz
•    inne dane przekazane firmie Henkel dla powyższych celów, w tym dane zebrane przez firmę Henkel zgodnie z prawem w innych okolicznościach.

Podstawą przetwarzania danych w tym punkcie jest prawnie uzasadniony interes firmy Henkel polegający na dostarczaniu spersonalizowanych treści dostosowanych do potrzeb użytkowników.  Przetwarzanie i wykorzystywanie danych zostanie zakończone, jeśli użytkownik zmieni ustawienia swojego konta użytkownika zgodnie z poniższym akapitem lub jeśli konto użytkownika zostanie usunięte.

W celu analizy zachowań użytkowników eSklepu wykorzystujemy narzędzie SAP Marketing Cloud, które pomaga nam lepiej zrozumieć intencje każdego użytkownika w czasie rzeczywistym oraz umożliwia dynamiczne dostarczanie zindywidualizowanych i odpowiednich treści. Dostawcą SAP Marketing Cloud jest: SAP America, 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA (“SAP”). Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanch przez dostawcę SAP Marketing Cloud mogą Państwo znaleźć tutaj: SAP Privacy Statement

Na swoim koncie użytkownika można zrezygnować ze śledzenia i analizy zachowań użytkownika oraz usunąć wcześniej zebrane dane. W takim przypadku wyświetlane oferty nie będą uwzględniały Państwa zainteresowań.

6. Zarządzanie relacjami z klientami

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu zarządzania naszymi relacjami handlowymi z Państwem. Obejmuje to kontakt i poprawę relacji biznesowych z Państwem (listownie lub w inny określony przez Państwa sposób), realizację Państwa zamówień i dalsze ich załatwianie, a nasi przedstawiciele handlowi mogą się z Państwem kontaktować w stosownych przypadkach.

W tym celu Henkel przetwarza następujące dane:
•    dane kontaktowe przekazane firmie Henkel;
•    treść i okoliczności Państwa komunikacji elektronicznej z nami (np. listy, e-maile wysyłane za pośrednictwem strony internetowej);  
•    sposób korzystania przez użytkownika z innych stron internetowych firmy Henkel;
•    szczegóły dotyczące Państwa zamówień, w tym szczegóły dotyczące Państwa wcześniejszych zakupów w firmie Henkel (online i offline) oraz
•    inne dane przekazane firmie Henkel dla powyższych celów, w tym dane zebrane przez firmę Henkel zgodnie z prawem w innych okolicznościach.

Aby osiągnąć te cele, Henkel może łączyć dane wymienione powyżej z innymi danymi dotyczącymi Państwa aktywności, które Henkel może gromadzić zgodnie z prawem, takimi jak Państwa aktywność poza Internetem lub aktywność na innych stronach internetowych.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się częściowo za pośrednictwem strony internetowej:
•    opiera się na realizacji zamówień (tj. wykonaniu umowy),
•    z drugiej strony, Henkel ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu utrzymania i poprawy relacji.

Henkel będzie przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej lub, w przypadku obowiązku przechowywania danych, przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Newsletter

Jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji w eSklepie lub w ustawieniach konta, Henkel będzie wysyłał do niego e-mailem i/lub SMS-em lub innymi kanałami, na które użytkownik wyraził zgodę, informacje handlowe o swoich produktach, usługach i ofertach.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na poszczególne kanały komunikacji marketingowej lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych w związku z podejmowaniem przez nas określonych działań reklamowych w dowolnym momencie w przyszłości, klikając link w e-mailu potwierdzającym lub w każdym kolejnym newsletterze wysłanym na podstawie Państwa zgody lub poprzez skonfigurowanie ustawień swojego konta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest niezbędne do otrzymywania Newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Henkel, polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

8. Cookies, piksele, fingerprinting

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii.
Pliki cookies niezbędne do podstawowego funkcjonowania serwisu są obsługiwane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) są wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie (lub podobnych technologii) oraz ich funkcjonalności można znaleźć w naszej Polityce korzystania z plików cookie. Z tego dokumentu dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób mogą Państwo wycofać swoją zgodę w przyszłości. Wprowadzone ustawienia będą miały zastosowanie do strony, przeglądarki i urządzenia, z którego korzystają Państwo, dlatego też, jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę z wielu urządzeń lub korzystają Państwo z wielu przeglądarek, niezbędne jest wprowadzenie preferowanych ustawień dla każdego urządzenia lub przeglądarki.

9. Analiza zachowań użytkowników - Google Analytics

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) ("Google"). W tym celu na Państwa urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny.

Serwis działa w oparciu o anonimizację IP. Oznacza to, że Google skraca (obcina ostatnie osiem cyfr adresu IP), czyli anonimizuje, adresy IP z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytoriów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres IP, który jest anonimizowany tylko na serwerach Google w USA.

Google, na zlecenie operatora strony internetowej, będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatorów stron internetowych. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henekl, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Google. Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Wyłączenie zbierania danych:
Użytkownik może wyłączyć gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Google (pliki cookie i adres IP), zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki lub pobierając i instalując niezbędne rozszerzenie przeglądarki, które jest dostępne na następującej stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

10. Wtyczki do mediów społecznościowych

Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Państwa przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:
•    Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins  
•    YouTube jest dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek YouTube można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/youtube/documentation 
•    Instagram jest dostarczany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagram i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/instagram

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2-kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie.
Narzędzie społecznościowe przekazuje dostawcy informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Dostawcy ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych.
Dostawcy przetwarzają dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych.
Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców.
Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:
•    Polityka ochrony danych osobowych/prywatności Facebooka:    http://www.facebook.com/policy.php  
•    Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez Google:   https://policies.google.com/privacy   
•    Polityka ochrony danych osobowych/zachowania prywatności wydana przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/  

Wycofanie zgody:
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych.

11. Odbiorcy danych osobowych

Henkel może przekazywać Państwa dane:
•    pracownikom naszych odpowiedzialnych działów wewnętrznych;
•    innym spółkom z grupy kapitałowej Henkel;
•    podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie firmy Henkel (procesorom), w tym zewnętrznym dostawcom usług (np. w zakresie hostingu, usług informatycznych i zarządzania treścią, agencjom marketingowym, firmom kurierskim, innym zewnętrznym dostawcom, jeśli jest to konieczne dla świadczonych przez nich usług);
•    organom publicznym w wykonywaniu swoich obowiązków i uprawnień, na przykład w przypadku oficjalnego wniosku z ich strony lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw Henkla.

12.    Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych
W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Użytkownik może również skorzystać z praw wymienionych poniżej, o ile spełnione są odpowiednie warunki:
•    Prawo do sprostowania danych
•    Prawo do usunięcia danych
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
•    Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub do dochodzenia swoich praw przed sądem
•    Prawo do przenoszenia danych

Nazwa i dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

Prawo do usunięcia danych
Mogą Państwo zażądać usunięcia swojego konta w eSklepie oraz przetwarzanych w związku z nim danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo.pl@henkel.com. Jeśli zażądają Państwo usunięcia usunięcia konta, konto użytkownika i przechowywane przez nas dane zostaną usunięte. Nie będziemy w stanie spełnić Państwa żądania usunięcia następujących danych: (1) jeżeli w odniesieniu do danych lub dokumentów (np. faktur, dowodów dostawy) obowiązuje ustawowy okres przechowywania, dane te i dokumenty zostaną usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania; (2) jeżeli dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dane te zostaną również usunięte po upływie okresu przedawnienia, którego długość określają obowiązujące przepisy prawa.


Jeżeli usuną Państwo swoje konto, eSklep nie będzie już dla Państwa dostępny, chyba że dokonają Państwo ponownej rejestracji konta.

Prawo do sprzeciwu
Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w oparciu o uzasadnione interesy firmy Henkel. W takim przypadku Henkel niezwłocznie zaprzestaje przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, chyba że Henkel może wykazać, że przetwarzanie jest uzasadnione prawnie uzasadnionymi podstawami, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub są niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W wyżej wymienionych przypadkach, a także w przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dpo.pl@henkel.com.